RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Р.Й. Лещух Г.І. Гоцанюк, З.З. Хевпа

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Комплексне палеонтологічне обґрунтування віку олістолітів у басейні Білої Тиси
Р.Й. Лещух Г.І. Гоцанюк, З.З. Хевпа
Анотація

Cеред крейдово-палеогенового теригенного флішу, яким складені Українські Карпати, досить часто трапляються олістоліти, переважно представлені екзотичними породами, які тепер у межах цього регіону ніде не відомі у корінному заляганні.

Встановлення геологічного віку порід, якими складені олістоліти і часу їх руйнування та перевідкладення в молодші, ще не літифіковані крейдові чи палеогенові осади Карпатського геосинклінального седиментаційного басейну, дає можливість деталізувати геологічну історію і палеогеографічні особливості цього регіону впродовж крейдового і палеогенового періодів, зробити попередні висновки про час вулканічної діяльності, глибинну будову Карпатської гірської споруди, які дотепер залишалися ще палеонтологічно надійно не обгрунтованими, не забезпечені результатами глибокого буріння чи даними геофізичних досліджень.

Ключові слова
Українські Карпати; верхня юра; нижня крейда; олістоліти; амоніти; брахіоподи; тінтініди
Повний текст
Посилання
  1. Ломизе М.Г. Поздннеюрский вулканизм Восточных Карпат // Вест. Моск. ун-та. Геология. – 1968. – № 6. – C. 42-58.
  2. Славин В.И. Триасовые и юрские отложения Восточных Карпат и Паннонского срединного массива. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 172 c.
  3. Hauer F., Richthofen F. Bericht über geologische Uber sichtsaufnahme im nordöstlichen Ungarn im Sommer 1958. Yahrb. K. K. Geol. Reichsanstalt, BD 10. – Wien, 1863. – S. 399-466.
  4. Matejka A.. Zelenka L. Prispévek ku geologii okoli Jasine v Podkarpatske Rusi // Vestnik Statn. Geol. Ustavu Ceskoslovenske Rep. – 1932. – P. 8.
  5. Neumayer M. Jurastudien 5. Der Pienennische Klippenzug // Jahrb. der k. k. Geol. Reichsanst. – Wein, 1871. – Bd. 21. – S. 415-537.
  6. Swiderski B. Die Faunen des Czarny Czeremosz Szubeny Klippen // Bull. Pol. akad. umiejet. – 1937. – N 5/7. – S. 169-181.
  7. Zapalowicz H. Eine geologische Snizze des Ostlichen Theiles der Pokutisch-Marmaroscher Grens-Karpaten // Jarbuch d. Kaiser König. Geol. Reichsanstallt. – 1886. – Bd. 36, N. 1-4. – S. 361-594.