RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

К.І. Деревська, В.П. Гриценко, К.В. Руденко, М.М. Решетник, Г.В. Анфімова

Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, Україна

СТВОРЕННЯ ЛІТОТЕКИ У ГЕОЛОГІЧНОМУ МУЗЕЇ – КЛЮЧ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ
К.І. Деревська, В.П. Гриценко, К.В. Руденко, М.М. Решетник, Г.В. Анфімова
Анотація

У сучасному інформаційному полі Національний науково-природничий музей НАН України грає роль відкритої, публічної організації світового рівня, що представляє геологічну спадщину нашого народу. Сьогодні перед музеєм стоїть завдання щодо створення літотеки з максимально повним інформаційним супроводом (виробничим та науковим) представленим на сучасному рівні. Літотека у музеї повинна слугувати освітньо-виховному процесу, бути простою та наочною. З іншої сторони, музей є першим серед організацій, що зберігають геологічні пам’ятники, для частини з яких відбір зразків неможливий і повинна бути створена літотека лише з вторинною інформацією.

Ключові слова
літотека; геологічна спадщина; база геологічних даних
Повний текст
Посилання
  1. Анфимова Г.В. Современные информационные технологии в музее на примере создания базы данных палеонтологических коллекций. Сборник материалов. Крымское республиканское учреждение “Центральный музей Тавриды”. Симферополь, Часть I. 2011. С.37-42.
  2. Деревская Е.И., Анфимова Г.В. Мониторинг стратотипов и типовых разрезов мезозоя Горного Крыма. Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «География». Том 26 (65). 2013. № 3. С.48-51.