RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Речовинний склад відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Поділля
Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук
Анотація

Досліджено речовинний склад відкладів різного типу нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Поділля з урахуванням геохімічних (як окиснювальних, так і відновних) середовищ, що утворилися в результаті ущільнення та цементації осадового матеріалу, який відкладався в різних фаціальних зонах дністровського палеобасейну – руслах рік, заплавах, озерах- стариках алювіальної рівнини. У формуванні осадів в різних середовищах осадконакопичення дністровського палеобасейну основну роль відігравав гідродинамічний режим цих середовищ.

Ключові слова
Волино-Поділля; дністровський палеобасейн; фаціальні зони; русла рік; заплава; озера-старики
Повний текст
Посилання
  1. Геологическая история территории Украины. Палеозой / [отв. ред. П.Д. Цегельнюк]. – Київ : Наукова думка, 1993. – 199 с.
  2. Геотектоника Волыно-Подолии / [отв. ред. И.И. Чебаненко]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 244 с.
  3. Компанець Г.С. Літологія і міденосність відкладів дністровської серії нижнього девону Львівського палеозойського прогину / Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук // Зб. наук. праць Ін-ту фундамент. досліджень. – Київ, 1999. – С. 83–94.
  4. Хрущов Д.П. Литология галогенных и красноцветных формаций Предкарпатья / Д.П. Хрущов, Г.С. Компанец. – Київ: Наукова думка, 1988. – 196 с.
  5. Шумлянский В.А. О диагенетическом накоплении меди в красноцветных отложениях нижнего девона Приднестровья / В.А. Шумлянский, И.П. Сергеев, Е.Г. Сущук // Состав, происхождение и размещение осадочных пород и руд. – Київ : Наукова думка, 1984. – С. 149–156.