RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.П. Гнідець, А.О. Ревер (Андріяшева)

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна

Геолого-палеоокеанографічні умови формування нижньомайкопських відкладів Азово- Керченського регіону
В.П. Гнідець, А.О. Ревер (Андріяшева)
Анотація

Детально вивчено літологічну структуру товщі ранньоолігоценового віку (виокремлено три основних типи розрізу нижньомайкопських відкладів). Побудовано літолого-фаціальні схеми нижнього майкопу Азово-Керченського регіону, які відображають особливості просторово-вікового розподілу товщеформуючих компонентів (теригенні породи та аргіліти) у розрізі. Охарактеризовано мінерально-петрографічний склад досліджуваних порід. Вивчено особливості літмологічної структури розрізів товщі ранньомайкопського віку. Побудовано геолого-палеоокеанографічну модель Азово-Керченського регіону на початок раннього олігоцену.

Ключові слова
майкопська серія; типи розрізу; літолого-фаціальна схема; літміти; палеоокеанографія
Повний текст
Посилання
  1. Богаец А. Т. Геология шельфа УССР. Нефтегазоносность / А. Т. Богаец [и др.] ; ред. Е. Ф. Шнюкова. – Киев : Наукова думка, 1986. – 152 с.
  2. Денега Б. І. Атлас родовищ нафти і газу України в шести томах / Б. І. Денега [и др.] ; ред. М. М. Іванюти. – Л. : Центр Європи, 1998. – Південний регіон, т. VI. – С. 224.
  3. Казьмин, В. Г. Позднемезозойские-эоценовые окраинные моря в Черноморско-Каспийском регионе: палеотектонические реконструкции / В. Г. Казьмин, Н. Ф. Тихонова // Геотектоника. – 2006. – № 3. – С. 9 – 22.
  4. Муромцев, В. С. Диагностика континентальных и прибрежно-морских терригенных осадков по электрометрическим моделям фаций / В. С. Муромцев // Методы прогнозирования и закономерности размещения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа. – Л., 1983. – С. 7 – 37. (Тр. ВНИГРИ).
  5. Плахотный, Л. Г. Особенности распространения песчано-алевритовых пачек в майкопских отложениях на юге Украины / Л. Г. Плахотный [та ін.] // Геол. Журнал. – 1971. – Т. 31, вып. 4. – С. 41 – 52.
  6. Porębski, S. I. Šrodowisko depozycyjne sukcеsij nadewaporatowej w rejone Kraków-Brztsko (Zapadlisko Przedkarpackie) / S. I. Porębski // Prace Państwowego Instytutu Geologicznego. – 1999. – Vol. 168. – P. 97 – 118.
  7. Самарський, А. Д. Основные черты геологического строения и складчастости Керченско-Таманской зоны (в связи с перспективами нефтегазоносности) : автореф. дис. канд. геол.-мин. наук / Самарський A. Д. – Львов., 1983. – 24 с. Селли, Р. Ч. Древние обстановки осадконакопления / Р. Ч. Селли. – М. : Недра, 1989. – 293 c.
  8. Жижченко, Б. П. Методы палеогеографических исследований в нефтегазоносных областях / Б. П. Жижченко. – М. : Недра, 1974. – 376 c.