RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2017 рік, том 10.

Містить результати наукових робіт щодо історичних аспектів, сучасного стану та перспектив стратиграфічних і палеонтологічних досліджень в Україні. Представлено матеріали з музейної справи, систематики різноманітних груп викопних організмів, біостратиграфії верхнього докембрію і фанерозою різних регіонів України та інших територій. Викладено питання палеогеографії і палеоекології басейнів седиментації, розглянуто проблеми міграції викопних організмів та дискусійні питання.

Для палеонтологів, стратиграфів, геологів, а також біологів, викладачів, аспірантів і студентів.

ЗМІСТ
СТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Палеофітоценологічні дослідження пізньокам'яновугільної рослинності Донецького басейну
Н.І. Боярина
с. 7 - 14
Онтогенетичні зміни деяких пізньокам’яновугільних папоротей та птеридоспермів Донецького басейну
Н.І. Бояріна, Г.Г. Коваленко
с. 15 - 20
Біостратиграфія турон-коньяцьких відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами
О.Д. Веклич
с. 21 - 27
Філогенетичні зв’язки оксфордських Myophorella Bayle, 1878 із північно-західних окраїн Донбасу
К.В. Дикань
с. 28 - 36
Остракоди посткратерних відкладів Болтиської імпактної структури (Український щит)
Н.І. Дикань
с. 37 - 49
Алгоритм побудови біохронологічних шкал по дрібним ссавцям плейстоцену півдня Східної Європи
О.І. Крохмаль
с. 50 - 60
Використання нових методичних прийомів при мікропалеонтологічних дослідженнях олігоценових відкладів Південної України
О.П. Ольштинська, Т.А. Стефанська
с. 61 - 72
Спорово-пилкова характеристика олігоценових бурштиномісних відкладів Українського Полісся (нові дані)
В.Ю. Очаковський
с. 73 - 84
Нові матеріали до характеристики рослинності та грунтів лубенського часу раннього неоплейстоцену України
О.А. Сіренко, Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич
с. 85 - 94
Планктонна біостратиграфія (форамініфери, нанопланктон, диноцисти) палеогенових відкладів нафтогазоносних провінцій України
А.С. Андрєєва-Григорович, Н.В. Маслун, М.М. Іванік, Д.Д. Вага, Н.М. Жабіна, С.Р. Гнилко, І.С. Супрун, Л.Г. Мінтузова
с. 95 - 114
З ІСТОРІЇ НАУКИ
Різноманіття викопних організмів венду – раннього палеозою Поділля
В.П. Гриценко
с. 115 - 123
Вивчення палеозойських конодонтів в Україні
Т.І. Немировська
с. 124 - 136