RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2016 рік, том 9.

Збірник містить результати наукових досліджень Інституту геологічних наук НАН України, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України, літології, геології морів і океанів, стратиграфії.

Охоплено широкий спектр сучасних проблем літології — від загальних питань історії досліджень, теорії літогенезу, сучасних методів літологічних досліджень, регіональних проблем літології, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Видання для геологів, літологів, фахівців з морської геології, геохімії, геології нафти і газу.

ЗМІСТ
Пошукові та геоекологічні дослідження
Нова пошукова технологія та її адаптація на нафтогазоносних об’єктах імпактних структур України
І.Д. Багрій
с. 9 - 27
Просторово-часові зміни осередку нафтохімічного забруднення за результатами моніторингу
Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загородній
с. 28 - 35
Оцінка впливу залишкового забруднення зони аерації нафтопродуктами на забруднення ґрунтових вод
О.М. Шпак
с. 36 - 39
Глибинне захоронення радіоактивних відходів у свердловинах
Л.І. Петренко
с. 40 - 47
Виявлення неоднорідностей у верхній частині геологічного середовища за допомогою георадара VIY3-300
А.П. Чернов, Р.П. Голяка
с. 48 - 53
Особливості природного самоочищення геологічного середовища від нафтопродуктів
О.І. Логвиненко, А.В. Єдинач
с. 54 - 59
Розвантаження ґрунтових вод на схилах річкових долин та його вплив на розвиток зсувних процесів (на прикладі ділянки зсуву по Інститутському прорізу, м. Полтава)
С.В. Біда, О.В. Куц
с. 60 - 66
Вплив інженерно-геологічних умов на надійність експлуатації доріг міста при інтенсифікації руху транспорту
Т.В. Кріль
с. 67 - 74
Особливості речовинної складової атмосферного аерозолю м. Запоріжжя
Є.І. Насєдкін, С.М. Стадніченко, В.В. Пермяков, Г.М. Іванова
с. 75 - 82
Оцінка напружено-деформованого стану порід Солотвинської солянокупольної структури в Закарпатті (за результатами методу природних імпульсів електро-магнітного поля Землі)
Є.О. Яковлєв, С.Б. Шехунова, М.В. Алексєєнкова, Н.П. Сюмар
с. 83 - 96
Стратиграфія, палеогеографія
Біостратиграфія палеоцену–еоцену платформної України за крупними форамініферами
Б.Ф. Зернецький
с. 97 - 113
Напрями актуалізації стратиграфічної схеми олігоценових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита
Т.С. Рябоконь
с. 114 - 149
Палінологія морських чорних пісків Ярошівського кар’єру (Україна): до палеогеографічних реконструкцій середнього еоцену Північної України
П. Гедль, Т.B. Шевченко
с. 150 - 158
Літологія, корисні копалини
Кореляція гідрогеохімії підземних вод з літологією нижньопермських відкладів Дніпровсько-Донецької западини в межах Орчикiвської депресії
С.М. Стадніченко, Н.П. Сюмар
с. 159 - 166
Геолого-генетична модель Tорчинського родовища апатит-ільменітових руд (Kоростенський плутон)
О.В. Яременко, О.О. Ремезова, М.М. Комський, Т.В. Охоліна, С.П. Василенко
с. 167 - 173
Геолого-економічне обґрунтування та перспективи розвитку мінерально-ресурсної бази рідкісних металів України в сучасних економічних умовах
Н.М. Чернієнко
с. 174 - 182
Механізм розсипоутворення на площі Краснокутського родовища
Д.П. Хрущов, О.А. Кравченко
с. 183 - 189
Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров’я
С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко, В.М. Палій, В.В. Пермяков
с. 190 - 201
Кімерійські пісковики кримського континентального схилу
І.М. Шураев
с. 202 - 208
ВТРАТИ НАУКИ
Юрій Миколайович Сеньковський (20.04.1931 – 18.05.2016) с. 209 - 211