RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2011 рік, том 4.

Збірник містить наукові праці з різних областей наук про Землю: загальної і регіональної геології, геології України та формування корисних копалин, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології й інженерної геології, екологічної безпеки. Наведені результати сучасних розробок за основними напрямами досліджень Інституту геологічних наук НАН України. Розглянуті як фундаментальні, так і прикладні проблеми.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, які цікавляться сучасним станом геологічних досліджень.

ЗМІСТ
Створення узагальненої технологічної схеми перетворення, дешифрування і тематичної інтерпретації даних дистанційних знімань при вирішенні геологічних завдань
О.Т. Азімов
с. 11 - 18
Яружно-балочні системи басейну Дніпра в м. Київ
О.М. Анацький
с. 19 - 23
Геологічні пам’ятки природи та критерії їхньої оцінки
Ю.О. Бондар
с. 24 - 27
Формаційна належність і стадії рудоутворення ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля
Р.О. Бочевар
с. 28 - 34
Іхтіофауна Ташлицької свити (зеландій) у с. Лузанівка (Черкаська область)
А.В. Братішко, М.І. Удовиченко
с. 35 - 38
Геологічна дія порових розчинів в умовах діагенезу осадових порід
М.В. Бублясь
с. 39 - 46
Екологічний стан водоносного горизонту у відкладах верхньої крейди Червоноградського гірничопромислового району
Г.М. Бучацька
с. 47 - 50
Про генезу вуглекислих (содових) мінеральних вод підтипів Боржомі і Поляна Квасова Українських Карпат
А.Г. Волконський, Ю.В. Кирпач
с. 51 - 61
Вплив розвитку процесів підтоплення на активізацію небезпечних геологічних процесів у межах забудованих територій
Ю.В. Захарчук, В.О. Сляднєв
с. 62 - 66
Нові дані до палеонтологічної характеристики сеноманських відкладів Канівських дислокацій
Ю.В. Клименко
с. 67 - 70
Палеоседиментаційні умови формування олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
Г.В. Клюшина
с. 71 - 74
Діорит-тоналіт-плагіогранітова формація Волинського мегаблока Українського щита
О.М. Костенко
с. 75 - 87
Зміни хімічного складу питних підземних вод м. Києва в процесі експлуатації
Т.О. Кошлякова
с. 88 - 93
Зміни міцнісних та деформаційних показників ґрунтів при динамічних навантаженнях на забудованих територіях
Т.В. Кріль
с. 94 - 99
Роздільна здатність спорово-пилкового, малакологічного та мікротеріологічного методів при стратиграфічному розчленуванні плейстоценових відкладів (на прикладі розрізу Скала-Подільська)
О.І. Крохмаль
с. 100 - 104
Систематичний склад сеноманського ориктоценозу північно-західної частини Волино-Поділля (на прикладі Милятинського кар’єру Рівненщини)
І.М. Мар’яш, Я.С. Курепа
с. 105 - 109
Геологічна будова та тектонічне районування домезозойських утворень верхів’я р. Прип’ять (аркуші М-34-VI, М-35-І)
Г.В. Мельничук
с. 110 - 117
Проблема якості підземних вод в Україні у зв’язку із забрудненням геологічного середовища нафтопродуктами
М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак
с. 118 - 122
Кімерійські відклади Білосарайської коси (Північне узбережжя Азовського моря)
О.В. Непша
с. 123 - 125
Стан вивчення та перспективи використання лікувальної грязі Чорного моря
А.О. Нікітіна
с. 126 - 129
Ефекти анізотропії в складних напружено-деформаційних умовах порід-колекторів Волино-Подільської плити за результатами ультразвукових досліджень
Ю.А. Онанко, Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, А.П. Онанко, О.В. Шабатура
с. 130 - 134
Геологічна будова північно-західної частини Волино-Подільської монокліналі за новими даними
А.М. Поліщук
с. 135 - 140
Режим інфільтраційного живлення ґрунтових вод на ділянці чорнобильського «Рудого лісу»
В.Ю. Саприкін, Д.О. Бугай, О.С. Скальський, С.П. Джепо, Н. Ван Меєр, Ю.І. Кубко, К. Сімонуччі
с. 141 - 151
Літологічні особливості галогенної та теригенної червоноколірної формацій нижньої пермі південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
С.М. Стадніченко
с. 152 - 159
Методика застосування геоінфораційних технологій для побудови та аналізу геологічних особливостей соленосних формацій галотектокінетичного типу
Н.П. Сюмар
с. 160 - 164
Типоморфні ознаки самородного золота з алювіальних відкладів південно-східної частини Українських Карпат
Л.А. Фігура
с. 165 - 168
Структурний рисунок Мічурінського родовища урану, як індикатор кінематики Кіровоградської розломної зони Українського щита
Н.В. Шафранська
с. 169 - 173
Палеоекологічні та палеогеографічні умови на території Волино-Поділля в альбський час (за палінологічними даними)
О.А. Шевчук
с. 174 - 178
Геологічна будова фундаменту та докембрійського осадового чохла Подільського виступу
О.В. Яценко
с. 179 - 187